Часопис

Часопис „Учење и настава”

Удружење „KLETT друштво за развој образовања” из Београда обавештава стручну и научну јавност у области образовања и васпитања да је 2015. године покренут, и да су исте године објављена прва четири броја новог часописа „Учење и настава”. И ове године настављамо са остварењем планираног: четири броја годишње!

У припреми су нови бројеви за текућу годину. Контакт са главним и одговорним уредником можете остварити путем имејла casopis@klettobrazovanje.org
На исти имејл можете да доставите своје радове за Часопис.

Преузимање издања из 2018. године:

1/2018
2/2018
3/2018
4/2018

Преузимање издања из 2017. године:

1/2017
2/2017
3/2017
4/2017

Преузимање издања из 2016. године:

1/20162/20163/20164/2016

Преузимање издања из 2015. године:

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015