Часопис

„Учење и настава” – национални часопис,
М53 категорија на листи МПНТР

Удружење KLETT друштво за развој образовања из Београда је 2015. године покренуло и издаје часопис „Учење и настава” намењен стручној и научној јавности у области образовања и васпитања.
Од 2023. године суиздавач је Факултет за образовање учитеља и васпитача, Универзитета у Београду.

Часопис је на листи МПНТР домаћих научних часописа за друштвене науке: Табела 22. Категоризација домаћих научних часописа за психологију, педагогију, андрагогију и специјално васпитање.

Година Категорија научног часописа Назив категорије научног часописа Дефиниција категорије научног часописа
од 2019 М53 Национални часопис Часопис који према библиометријским показатељима Националног индекса у својој области наука није у првих 60% часописа.
2018 М54 Домаћи новопокренути научни часопис Часопис који је реферисан у Националном индексу, а који је задовољио захтеве из услова за уређивање научних часописа.

Од 2023. године часопис излази као годишњак.

Контакт са главним и одговорним уредником можете остварити путем имејла casopis@klettobrazovanje.org
На исти имејл можете да доставите свој рад за часопис најкасније до 1. септембра текуће године. Уз радове се достављају Ауторски образац и Ауторска изјава, који се могу преузети на овом сајту.

Преузмите:

 

Преузимање годишњака из 2023. године:

 

2023
2/2022
3/2018
4/2018

 

Преузимање издања из 2022. године:

 

1/2022
2/2022
3/2018
4/2018

 

Преузимање издања из 2021. године:

 

1/2021
2/2021
3/2018
4/2018

 

Преузимање издања из 2020. године:

 

1/2020
2/2020
3/2018
4/2018

 

Преузимање издања из 2019. године:

 

1/2019
2/2019
3/2018
4/2018

 

Преузимање издања из 2018. године:

 

1/2018
2/2018
3/2018
4/2018

 

 

Преузимање издања из 2017. године:

 

1/2017
2/2017
3/2017
4/2017

 

Преузимање издања из 2016. године:

1/20162/20163/20164/2016

 

Преузимање издања из 2015. године:

1/2015

2/2015

3/2015

4/2015