О нама

Удружење грађана „КЛЕТТ друштво за развој образовања” је добровољно, невладино и
непрофитно удружење основано 19. децембра 2011. године у Београду на неодређено
време ради остваривања циљева у области образовања и то:

1. Креирање едукативних програма за лични и професионални развој свих учесника у
    образовању,
2. Огранизовање семинара и стручних предавања за све нивое образовања.

Циљеви Удружења:

1. Лични и професионални развој учесника у области образовања и васпитања,
2. Унапређивање васпитно-образовног процеса,
3. Израда пројеката из области образовања и васпитања

Мисија Удружења:

Тежимо да допринесемо развоју квалитетног образовања у Србији примереног
потребама савременог друштва сарађујући кроз различите активности са
наставницима, родитељима и стручњацима различитих профила.