Лексикон

У намери да јавност упозна са стручним и научним стваралаштвом просветних радника, „KLETT друштво за развој образовања” припрема Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању и васпитању, чији је приређивач проф. др Миленко Кундачина. Сврха Лексикона је да представи просветне раднике који активно стварају и који се, по објективним резултатима, издвајају у својој професионалној популацији. На овај начин остаће забележен интелектуални капитал и квалитет које поседују људски ресурси у образовно-васпитним институцијама Републике Србије.

Попуњен Анкетни упитник пошаљите на имејл leksikon@klettobrazovanje.org најкасније до 30. јуна 2016. године, што је последњи рок пре штампања Лексикона.