Лексикон

У намери да јавност упозна са стручним и научним стваралаштвом просветних радника, „KLETT друштво за развој образовања” припрема Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању и васпитању, чији је приређивач проф. др Миленко Кундачина. Сврха Лексикона је да представи просветне раднике који активно стварају и који се, по објективним резултатима, издвајају у својој професионалној популацији. На овај начин остаће забележен интелектуални капитал и квалитет које поседују људски ресурси у образовно-васпитним институцијама Републике Србије.

Прикупљено је више од 1000 биографија стваралаца које се припремају за објављивање Лексикона, што је планирано до краја 2017. године.