Закон у пракси

Примена бројних законских прописа у области образовања и васпитања показала је да се у пракси, односно у раду предшколских установа, основних и средњих школа, често јављају дилеме, недоумице и правно тешко решиве ситуације.
Рубрика „ЗАКОН У ПРАКСИ” на нашем сајту има за циљ да информише, упути, одговори на нека од питања и да подстакне на размишљање и изналажење решења у складу са законским прописима за проблеме на које запослени, ученици и родитељи наилазе у непосредној примени законских норми у васпитно-образовном процесу.
Тумачићемо законске одредбе, анализирати примере из праксе у овој области, одговарати на најчешће постављана питања и позитивним искуствима разрешавати дилеме у правној сфери васпитно-образовног процеса.
Госпођа Биљана Антић, дипломирана правница, трудиће се да актуелне теме из области правне регулативе у образовању благовремено буду на нашем сајту.
Ваша питања можете слати путем мејла office@klettobrazovanje.org

Преузмите документа у прилогу:

Одговори са симпозијума

На Седмом међународном симпозијуму за директоре основних и средњих школа, који је одржан у хотелу „Палисад” на Златибору од 25. до 27. фебруара 2016. године, учесници су поставили бројна питања дипломираном правнику Биљани Антић, на која, због временског ограничења, није била у прилици тада да пружи адекватан одговор. Одговоре на постављена питања можете преузети:
Одговори на питања са Klett Симпозијума Златибор 2016.