Category: Некатегорисано

Опште међупредметне компетенције и настава и учење

opste_medjupredmetne_kompetencije_korice

Приручник Опште међупредметне компетенције и настава и учење је настао у намери да пружи информације о:
– кључним и општим, међупредметним компетенцијама,
– настави усмереној на развој компетенција ученика,
– приступима настави и учењу, са посебним нагласком на међупредметном, интердисциплинарном приступу.
Приручник садржи делове текста из сценарија одобреног програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника под називом Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика. Наведени програм се реализује под окриљем KLETT друштва за развој образовања.
Приручник можете поручити: https://www.klett.rs/opste-medjupredmetne-kompetencije

НАСТАВАК ПРЕГЛЕДА

ОСАМ ГОДИНА KLETT ДРУШТВА

На данашњи дан, 19. децембра 2011. године, основано је удружење Klett друштво за развој образовања.
У протеклих осам година:
– наше акредитоване семинаре и стручне скупове похађало је више десетина хиљада просветних радника широм Србије,
– покренули смо и објављујемо часопис „Учење и настава” који је од ове године категоризован као национални часопис на листи МПНТР научних часописа за друштвене науке,
– објавили смо Приручник „Опште међупредметне компетенције и настава и учење” који ће бити полазна литература за обуку од јавног интереса МПНТР коју реализује Удружење „Нови Логос”,
– oбјавили смо Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању у коме је 1000 биографија просветних радника Србије који се својим стваралаштвом издвајају у својој професионалној популацији,
– тумачењима правних питања у рубрици на нашем сајту „Закон у пракси” били смо подршка школама и просветним радницима,
– реализовали смо више пројеката у области образовања…

Отворени смо за сарадњу у процесима развоја образовања у Србији.

Za-Mareta

НАСТАВАК ПРЕГЛЕДА
НАСТАВАК ПРЕГЛЕДА
НАСТАВАК ПРЕГЛЕДА
НАСТАВАК ПРЕГЛЕДА
НАСТАВАК ПРЕГЛЕДА
НАСТАВАК ПРЕГЛЕДА
НАСТАВАК ПРЕГЛЕДА
НАСТАВАК ПРЕГЛЕДА
НАСТАВАК ПРЕГЛЕДА