Опште међупредметне компетенције и настава и учење

opste_medjupredmetne_kompetencije_korice

Приручник Опште међупредметне компетенције и настава и учење је настао у намери да пружи информације о:
– кључним и општим, међупредметним компетенцијама,
– настави усмереној на развој компетенција ученика,
– приступима настави и учењу, са посебним нагласком на међупредметном, интердисциплинарном приступу.
Приручник садржи делове текста из сценарија одобреног програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника под називом Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика. Наведени програм се реализује под окриљем KLETT друштва за развој образовања.
Приручник можете поручити: https://www.klett.rs/opste-medjupredmetne-kompetencije

admin

View more posts from this author

Leave a Reply