Лексикон стваралаца

У намери да јавност упозна са стручним и научним стваралаштвом просветних радника, „KLETT друштво за развој образовања”припрема Лексикон стваралаца у предуниверзитетском образовању и васпитању, чији је приређивач проф. др Миленко Кундачина. Сврха Лексикона је да представи просветне раднике који активно стварају и који се, по објективним резултатима, издвајају у својој професионалној популацији. На овај начин остаће забележен интелектуални капитал и квалитет које поседују људски ресурси у образовно-васпитним институцијама Републике Србије.

admin

View more posts from this author

Leave a Reply